Beiarn Bygg & Vedlikehold - Når kvaliteten teller
Her viser vi frem ett eksempel på tegningsleveranse.

Forprosjekt


For større bilder, pek på filmstripe, og trykk på maximize.

Byggesøknad

For større bilder, pek på filmstripe, og trykk på maximize.

Arbeidstegninger

For større bilder, pek på filmstripe, og trykk på maximize.


Gå til:


Del


Når man har bestemt seg for hvilken garasje man vil ha, og har bestilt tegninger, får man tilsendt ett forprosjekt. Nå kan man gå gjennom tegnnigene å se om det er noe man vil endre. Når endringne er gjort, får man tilsendt ett nytt forprosjekt. Når alt er slik man vi ha det, blir tegninger til byggesøknad og arbeidstegninger produsert, og sendt til deg.

Forprosjekt blir også brukt når man lager tegning på bestilling. Når man er kommet frem til ett utkast man er fornøyd med, utarbeides det mer detlajerte tegninger.
Dette er tegningene som brukes i søknadsprosessen. Det er også disse som brukes til nabovarsler og lignende. Dette er tegninger som er i 1:100, og er målsatt slik at kommunen får den informasjonen de vil ha.

I en vanlig tegningsleveranse leveres det 4 sett med tegninger i A3 format. Dette fordi kommunen skal ha 1-2 sett, du vil gjerne ha ett sett, og du har ett sett til nabovarslene. Det er fult mulig å bestille flere sett, hvis du f.eks skal sende nabovarsler rekomandert.

Arbeidstegninger er til planlegging og utførsel av arbeidet. Disse tegningene er målsatt med tanke på når du skal gjøre jobben. Disse tegningene er mer detaljerte, og leveres i målestokk 1:50.

I en vanli tegningsleveranse leveres det 4 sett med tegninger i A3 format. Dette fordi du må påberegne ett vist forbruk av disse tegningene. Du kan bestille flere sett hvis du tror du får behov for det.

I tillegg leveres det vindus og dørskjema, samt en mengdeliste.